Aloittelija?

Markettikasveja:

  • Drosera capensis – kapmaanikihokki

  • Dionaea muscipula – kärpäsloukku

  • Nepenthes ventrata – trooppinen kannukasvi

  • Sarracenia sp. – tötterölehti

  • Pinguicula sp. – yökönlehti